Var god och läs igenom följande villkor som gäller vid bokning och registrering:

1. Registrering/Anmälan

För att registrera sig på en språkkurs, ska studenten skicka en ifylld registreringsblankett, tillsammans med en deposition på 250 Euros, eller hela beloppet (om betalning sker genom en banköverföring, ska en kopia på överföringen skickas från banken till vårt kontor som en bekräftelse). Studenter kan även registrera sig över telefon eller via vår online anmälningsblankett.

Beloppet på depositionen kommer att dras bort från den totala kostnaden för språkkursen (skolans avgifter och boende kostnaden).

Betalningen för språkkursen (skolans avgifter och boende kostnader) ska vara registrerad hos oss senast 4 veckor innan kursen börjar.

Om en student önskar att registrera sig på en språkkurs när det är mindre än 4 veckor innan kursen börjar, ska hela betalningen för språkkursen (skolans avgifter och boende kostnader) betalas vid registreringstillfället.

2. Betalning

Alla betalningar behandlas av vår betaltjänstleverantör Adyen. Du kan välja att betala med kreditkort, via banköverföring eller andra internationella nätbetalningsmetoder. Banköverföringar är kostnadsfria; observera att kreditkortsbetalningar däremot i vissa fall kan vara avgiftsbelagda.

Efter att vi har mottagit din bokning kommer vi att skicka betalningsinstruktioner till dig via mejl.

Om du har frågor om betalning av resterande belopp eller annat, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon.

3. Upphävande av bokning.

En upphävelse av bokningen måste skriftligen sändas till Estudio Hispánico.

Depositionen ersätts inte vid avbokning. Dessutom gäller följande:

  • Om upphävelsen kommer till Estudio Hispánico när det är mer än 28 dagar till studenten ska börja sin språkkurs, förlorar studenten bara depositionen på 250 Euros och alla andra avgifter som är betalda, återbetalas till studenten.
  • Om upphävelsen kommer till Estudio Hispánico när det är mellan 21-27 dagar kvar till studenten ska börja sin språkkurs, förlorar studenten 50 procent av skolans avgifter, men alla boende kostnader återbetalas.
  • Om upphävelsen kommer till Estudio Hispánico när det är mellan 20-8 dagar kvar till studenten ska börja sin språkkurs, förlorar studenten 100 procent av skolans avgifter, plus de 2 första veckornas betalning för boendet.
  • Om upphävelsen kommer till Estudio Hispánico när det är mellan 7-0 dagar kvar till studenten ska börja sin språkkurs, förlorar studenten 100 procent av både skolans avgifter och alla avgifter för boendet.

Studenter som inte startar sin språkkurs eller studenter som startar sin språkkurs, men inte fullföljer den, blir inte kompenserade. Depositioner och avgifter kan inte överföras från en person till en annan.

4. Kursändringar

Om ändringar angående startdatum, kurs eller boende typ är nödvändiga, måste studenten meddela detta till vårt kontor minst 28 dagar innan deras språkkurs startar. Dessa ändringar har en avgift på 50 Euros och alla ändringar är beroende på tillgänglighet. Våra skolor förbehåller sig rätten att erbjuda ett mindre antal lektioner ifall antalet studenter i en grupp med samma språknivå, understiger 5 studenter.

5. Offentliga helgdagar

Inga lektioner kommer att hållas under offentliga helgdagar. Inga avgifter återbetalas för dessa dagar. Privatlektioner kommer alltid att bli återställda. Var vänlig notera att dessa lokala och nationella helgdagar kan ändras och nya dagar införas.

Genom att överlämna eller genom att sända oss registreringsblanketten, eller någon annan skriven form av registrering, accepterar studenten dessa villkor för registrering och bokning.

6. VISUMANSÖKAN

Estudio Hispanico kommer att tillhandahålla dokumentation för studenter som behöver visum. Estudio Hipanico är emellertid inte ansvarigt för konsulatets beslut rörande utfärdandet av visum. Det är studenten som bär ansvaret för att det ges tillräckligt med tid för att erhålla visum och studenten bör intyga tidsprocessen med konsulatet.

Om en student är oförmögen att delta i en kurs på grund av avslagen visumansökan, erbjuder Estudio Hispanico enligt praxis återbäring av inbetalda avgifter minus depositionen. I sådant fall måste studenten tillhandahålla skriftligt bevis på att hon eller han blivit nekad visum på grund av faktorer som ligger utanför hennes eller hans kontroll (under förutsättning att tillräckligt med tid har givits för ansökningsprocessen samt för att ansökan är korrekt ifylld) samt förutsatt att Estudio Hispanico blivit underrättad skriftligen ej senare än 2 veckor före dagen för kursens start. I annat fall kommer avbeställningsavgifter enligt normal praxis att tillämpas.

I det fall studenten blir nekad visum på grund av faktorer som ligger inom studentens kontroll (såsom avsaknad av giltigt pass eller annan nödvändig dokumentation eller om studenten ej givit tillräcklig tidsrymd för visumets utfärdande), kommer avbeställningsavgifetr enligt normal standard att tillämpas.

7. Studenters uppförande

Estudio Hispanico förväntar sig att alla studenter uppför sig väl, har respekt för omgivningen och tar hänsyn till andra studenter och lärare/personal.  Missbruk av alkohol och av olagliga droger tolereras inte av våra skolor.  Estudio Hispanico förbehåller sig rätten att neka en student att fortsatta sin kurs och sitt boende vid olämpligt uppförande och när skolans regler inte följs. Studenter som beter sig olämpligt eller som väcker anstöt hos omgivningen kommer att bli ombedda att åka hem. Studenten får själv stå för alla kostnader involverade i hemresan och inga kostnader kommer att återbetalas.   

Estudio Hispanico är verksamt under handelsnamnet Lingua BV och är registrerat hos Handelskammaren i Nederländerna under registreringsnummer: 57695180.